Solunum Sistemi - SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Solunum Sistemi

Antimikrobiyal Tedavi > Hastalıklar
TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ
....
...
REV230101
ASPİRASYON PNÖMONİSİ
....
...
REV230101
AKCİĞER APSESİ
....
...
REV230101
AMPİYEM
....
...
REV230101
HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİ
....
...
REV230101
İNFLUENZA

Öneriler
 • Komplike olmayan vakalarda destek tedavisi +/- antiviral tedavi (<48 saatte başlanırsa hastalık süresini  yaklaşık 1 gün kısaltır)
 • Ağır seyirli veya >48 saat (eğer ciddi enfeksiyon riski, risk faktörü veya hastanede yatan hastalar için  yüksek risk varsa)
 • Antiviral tedavi, kesin veya şüpheli şüpheli influenza için mümkün olduğunca erken önerilir.
 • Hastanede yatan hastalar
 • Şiddetli-komplike-ilerleyici hastalığı olanlar

 • Grip komplikasyonları için daha yüksek riskli olanlar:
  • 2 yaşından küçük çocuklar
  • 65 yaş ve üstü yetişkinler
  • Kronik pulmoner (astım dahil), kardiyovasküler (sadece hipertansiyon hariç), renal,  hepatik, hematolojik (orak hücre hastalığı dahil) olan kişiler, metabolik bozukluklar  (diabetes mellitus dahil) veya nörolojik ve nörogelişimsel şartlar (beyin, omurilik,  periferik sinir bozuklukları dahil, ve serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engelli, orta ila  şiddetli gelişimsel gecikme, müsküler distrofi veya spinal kord yaralanması)
  • İlaçların neden olduğu da dahil olmak üzere immünosüpresyon veya HIV enfeksiyonu
  • Hamile veya doğum sonrası kadınlar (doğum sonrası ilk 2 hafta)
  • Uzun süreli aspirin tedavisi alan 19 yaşından küçükler
  • Morbid obez olan kişiler (yani, vücut kitle indeksi 40'a eşit veya ondan büyük)
  • Bakım evleri ve diğer kronik bakım tesisleri sakinleri

Tedavi
 • Oseltamivir: 2x75mg po 5 gün
 • Baloxivir: ≥80 kg-- 80mg po tek doz, 40-80 kg-- 40mg tek doz
 • Zanamivir 2x5mg puf 5 gün
 • Peramivir: unkomplike vakalarda onaylı
 • Amantadin-Rimantadin: 2x100mg 5 gün

Kemoproflaksi
 • Özellikle yüksek riskli hastalar için, bilinen veya şüpheli influenza ile yakın temasa maruz  kaldıktan sonra, antiviral profilaksiyi düşünün
 • 48 saat içinde maruz kalınması durumunda
 • Oseltamivir 1x75mg po veya zanamivir 1x10mg puf 10 gün
REV230101
İçeriğe dön