Kardiyovasküler Sistem - SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Kardiyovasküler Sistem

Antimikrobiyal Tedavi > Hastalıklar
ENDOKARDİT
....DAMAR İÇİ KATETER İLİŞKİLİ ENFEKSİYON

Patojenler
 • S. aureus
 • KNS
 • GNB
 • Enterococcus sp.
 • Candida sp.

Birincil Seçenekler:
 • GPB şüphesi varsa ampirik: Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Teikoplanin 2x6mg/kg iv
 • GNB şüphesi varsa ampirik:
  • YBÜ dışı vaka: Sefepim 3x2g iv veya Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
  • YBÜ vaka: Meropenem 3x1g iv veya İmipenem 4x500mg iv
 • Kandidemi riski yüksekse ampirik: Kaspofungin veya Mikafungin

S. epidermidis
 • MSSE:
  • Sefazolin 3x2g iv 10-14 gün
 • MRSE:
  • Vankomisin 2x15mg/kg iv 10-14 gün veya
  • Teikoplanin 2x6mg/kg iv 10-14 gün

S. aureus veya S. lugdunensis
 • MSSA:
  • Sefazolin 3x2g iv 2-6 hafta
 • MRSA:
  • Vankomisin 2x15mg/kg iv 2-6 hafta veya
  • Teikoplanin 2x6mg/kg iv 2-6 hafta

GPB şüphesi varsa
- MSSA, MRSA, MRSE'de ampirik veya MRSA, MRSE'de hedefe yönelik tedavide Daptomisin 1x8-12mg/kg iv

Candida sp.
- Mikafungin
- Alternatif: C. krusei yoksa Flukonazol, sonra isavukonazol
REV230217
MEDİASTİNİT

Toplum Kökenli
 • Patojenler: Oral anaeroplar ve fakültatif organizma (Bacteroides sp., Fusobacterium sp. Peptostreptococci, Prevotella sp., streptococcus, polimikrobiyal)
 • Birincil seçenekler
  • Cerrahi debritman, drenaj
  • Ampisilin 4x3g iv
  • MRSA şüphesi varsa Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv eklenmesi önerilir.

 • Alternatif seçenekler
  • Seftriakson 1x2g iv + Metronidazol 3x500mg iv
  • MRSA şüphesi varsa Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv veya Daptomisin 1x6mg/kg iv veya Linezolid 2x600mg iv eklenmesi önerilir.

Hastane Kökenli
 • Patojenler: MRSA, MRKNS, Enterobacteriaceae, diğer GNB, C. albicans(<%1), polimikrobiyal
 • Birincil seçenekler
  • Cerrahi debritman, drenaj
  • Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Meropenem 3x1g iv veya Sefepim 3x2g iv
 • Alternatif seçenekler
  • Daptomisin 1x8-12mg/kg iv + Meropenem 3x1g iv veya Sefepim 3x2g iv veya Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
REV220111
MİKOTİK ANEVRİZMA

Giriş
Sıklıkla aort olmak üzere arteryal duvarın infeksiyonu (infektif endarterit)
Klasik vaka ateşli hastada ağrılı pulsatil abdominal kitleyle başvurur.
Tanıda en iyi görüntüleme BT anjiyografi
Kan kültüründe %50-85 üreme+, cerrahi örneklerde %76+

Patojenler
- S. aureus (%28-71, sıklıkla MRSA), S. epidermidis, Salmonella sp. (%15-24), M. tuberculosis, S.pneumoniae, GNB, T. pallidum
- fungal (Candida sp., Cryptococcus sp., Aspergillus sp.)

Tedavi
- Cerrahi debritman ve antibyoterapi kombinasyonu önerilir.
- Cerrahiye göre antibiyotik tedavi süresi genellikle 6 haftadır.

Birincil seçenekler
- Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Teikoplanin 1x6mg/kg iv + Seftriakson 1x2g iv veya Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv veya Siprofloksasin 2x400mg iv

Alternatif seçenekler
- Vankomisin için; Daptomisin 1x8-12mg/kg iv
- GNB için; Sefepim 3x2g veya karbapenem (Ertapenem 1x1g iv, Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x500mg iv)
REV220110
İçeriğe dön