Kemik & Eklem - SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Kemik & Eklem

Antimikrobiyal Tedavi > Hastalıklar
SEPTİK ARTRİT

Toplum Kökenli Septik Artrit
Ampirik Tedavi:
 • En sık etken S. aureus'tur. MRSA öncelikli düşünülmelidir. Takiben streptokoklar yer alır.
 • Ampirik tedavide Gram boyama her zaman dikkate alınmalıdır.
 • Pürülan eklem sıvısının yeterli drenajı sonrasında sistemik ampirik antibiyotik tedavi başlanmalıdır.

 • 1. Akut monoartiküler:
a) CYBH riskli
& Gram boyama özellik yok veya Gram negatif diplokok:
- Seftriakson 1x1g iv + Azitromisin 1x1g po veya Doksisiklin 2x100mg po 7  gün
& Gram pozitif koklar:
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv
& Gram negatif çomaklar:
- Seftazidim 3x2g iv
- Sefepim 3x2g iv
- Meropenem 3x1-2g iv
- Alternatif: Siprofloksasin 2x400mg iv (Pseudomonas ise 3x400mg) /  Levofloksasin 1x750mg iv
- Tedavi süresi 4 hafta
b) CYBH riski yok
& Gram boyama özellik yok:
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Seftriakson 1x1g iv
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Sefepim 3x2g iv (sağlık bakımı ile ilişkili  durumda tercih)
- Alternatif: Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Siprofloksasin 2x400mg iv /  Levofloksasin 1x750mg iv
& Gram pozitif koklar:
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv

 • 2. Kronik monoartiküler: Ampirik genellikle önerilmez, spesifik etiyoloji için tedavi verilir

 • 3. Poliartiküler:
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Seftriakson 1x1g iv


Spesifik Tedavi
 • & MRSA:
- Vankomisin 2x15mg/kg iv 4-6 hafta (süre bakteriyemi ve klinik cevaba göre değişir)
- Alternatif: Teikoplanin 1x6mg/kg iv (ilk 3 doz 12 saat arayla), Daptomisin 1x6mg/kg iv,  Linezolid 2x600mg iv
 • & MSSA:
- Nafsilin 6x2g iv
- Alternatif: Sefazolin 3x2g iv veya Seftriakson 1x2g iv (sınırlı veri)
- Ciddi b-laktam alerjisi; vankomisin, daptomisin, linezolid)
- Ardışık tedavide sefaleksin / klindamisin / tmp-sxm /levofloksasin + rifampin düşünülebilir
 • & Streptokok
- Penisiline duyarlı S. pneumoniae dahil streptokoklar: Ampisilin 6x2g iv 2-4 hafta
- Penisiline dirençli S. pneumoniae: Seftriakson 1x2g iv veya Vankomisin 2x15mg/kg iv 2 hafta
 • & Enterik Gram negatif basil
- Seftriakson 1-2x2g iv
- Siprofloksasin 2-3x400mg iv veya 2x750mg po / Levofloksasin 1x750mg iv veya 1x750mg  po
- Tedavi süresi 4 hafta
 • & Gram negatif basil (P.aeruginosa..)
- Seftazidim 3x2g iv
- Sefepim 3x2g iv
- Tedavi süresi 4 hafta
 • & Polimikrobiyal
- Ampisilin/sulbaktam (1/0.5) 6x1.5-3g
- Klindamisin 3-4x600mg iv + Siprofloksasin 2-3x400mg iv veya 2x750mg po / Levofloksasin  1x750mg iv veya 1x750mg po
- Tedavi süresi 3 hafta
 • & Gonokokal artrit / Yaygın gonokokal Enfeksiyon
- Parenteral (tercih): Seftriakson 1x1g iv + Azitromisin 1x1g po (tek doz)--klamidya açısından
- Klinik düzelme sağlanınca sefiksim 2x400mg tb 1 hafta devam önerilir
- Alternatif: Sefotaksim 3x1g iv veya Seftizoksim 3x1g iv veya B-laktam alerjisi varsa  spektinomisin 2x2gr iv/im
REV230217
PROTEZ EKLEM ENFEKSİYONU
..
..
REV
OSTEOMYELİT
..
..
REV
İçeriğe dön