SBÜ BTF EHKM - Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

SBÜ BTF EHKM

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
BURSA TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM IV
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UYGULAMALI DERSİ
DERSİN TANITIMI
EĞİTİM DÖNEMİ
 • Dönem IV
UYGULAMALI DERSİN SÜRESİ
 • 3 hafta
UYGULAMALI DERSİN YERİ
 • Bursa Yüksek İhtisas SUAM (1-2.haftalar)
 • Bursa Şehir SUAM (3.hafta)
EĞİTİM BİRİMLERİ
 • EHKM Kliniği
 • EHKM Poliklinikleri
 • EHKM Seminer Salonu
DERSHANE
 • SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM Seminer Salonu
 • SBÜ Bursa Şehir SUAM Seminer Salonu
DERSİN EĞİTİCİLERİ
 • Prof. Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ (Ders Sorumlusu Yardımcısı)
 • Doç. Dr. Ali ASAN (Ders Sorumlusu)
 • Doç. Dr. Canan DEMİR
DERSİN AMACI
Enfeksiyon hastalıklarına temel yaklaşım ve değerlendirme, hastalıkların bulaş yolları, korunma yöntemleri ve tedavi yaklaşımları, hastane kökenli enfeksiyonların önemi ve korunma yolları, antimikrobiyal ilaçların kullanım ilkeleri, doğru ve uygun kullanım kuralları ile temel laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi ve laboratuvarın enfeksiyonlar varlığında etkin kullanımı konularında bilgi, beceri ve yetkinlik kazanılmasıdır.
DERSİN ÖĞRENİM HEDEFLERİ
 1. Enfeksiyon hastalıklarının toplum sağlığı bakımından önemini açıklar, birey ve toplumun enfeksiyöz hastalıklar bakımından risk faktörlerini sıralar.
 2. Sık görülen ve hayatı tehdit eden enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi, korunma, tanı, tedavi ve sevk kriterlerini açıklar.
 3. Enfeksiyon hastalıklarının etkenlerini, bulaş yollarını ve konak organizmayı etkileme mekanizmalarını neden‐sonuç ilişkisi ile açıklar.
 4. Enfeksiyon hastalıklarının genel ve sistemlere özgü belirti ve bulgularını açıklar, iletişim becerilerini kullanarak hasta ve/veya yakınlarından genel ve soruna yönelik ayrıntılı anamnez alır, tam fizik muayene yapar, ön tanılar oluşturur.
 5. Birinci basamakta enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanılan testleri seçer, sonuçlarını değerlendirir; anamnez ve fizik muayene verileriyle birlikte klinik akıl yürütme becerilerini kullanarak ön tanı/tanı koyar.
 6. Birinci basmakta enfeksiyon hastasını, kanıta dayalı tıp ve hasta merkezli bakım ilkelerine göre, herhangi bir ayrım yapmadan, bütüncül yaklaşımı benimseyerek ve hasta mahremiyetine özen göstererek yönetir; tedavide akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri ve mevzuata uygun olarak reçete düzenler.
 7. Birey ve toplum bazında enfeksiyon hastalıklarından korunma ve azaltılmasına yönelik uygulamaları (bildirim, bağışıklama, izolasyon tedbirleri vb.) açıklar, uygulamada ekip çalışmasında yer alır; bu konuda hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir, danışmanlık yapar, sağlık dışı sektörlerle iş birliği yapar.
 8. Temel ve güncel enfeksiyon hastalıkları bilgilerine ve mevcut yasal düzenlemelere basılı, görsel ve bilişim teknolojileri gibi farklı kaynaklardan ulaşır, takip eder, yorumlar ve uygular.
DERSİN SEMPTOMLAR/DURUMLAR LİSTESİ
 • Ateş
 • Baş ağrısı
 • Bel ve sırt ağrısı
 • Bilinç değişiklikleri
 • Boğaz ağrısı
 • Bulantı-kusma
 • Burun akıntısı / tıkanıklığı
 • Deri döküntüleri/lezyonları (makülopapüler, bülloz, veziküler)
 • Diyare
 • Dizüri
 • Eklem ağrısı/şişliği
 • Genital bölgede yara
 • Halsizlik/yorgunluk
 • Hepatomegali
 • Hipotansiyon
 • Hipotermi / Hipertermi
 • İdrarda renk değişikliği
 • İştah bozuklukları
 • Karın ağrısı
 • Karında şişkinlik
 • Kas-İskelet sistemi ağrıları (ekstremite ağrısı ve yumuşak doku)
 • Kaşıntı
 • Kilo kaybı
 • Lenfadenopati
 • Öksürük/balgam çıkarma
 • Peteşi, purpura, ekimoz
 • Postnazal akıntı
 • Sarılık
 • Splenomegali
 • Tetani
 • Terleme değişiklikleri
 • Üretral akıntı
 • Vajinal akıntı
 • Yan ağrısı
DERSİN EĞİTİM ETKİNLİKLERİ MATRİKSİ
Etkinliğin Türü
Etkinliğin Adı
Öğrenme Düzeyi
Süresi
(saat)
Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
Kuramsal ders
GEP
1
Sözlü sınav
Kuramsal ders
GEP
2
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
TT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
GEP
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
GEP
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
ÖnT-K
2
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
T-K/ÖnT-K
2
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
A-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
TT-A-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
TT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
GEP
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
ÖnT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
ÖnT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
ÖnT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
TT-K / A
2
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
T-A-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
T-A-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
ÖnT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
ÖnT
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
ÖnT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
TT-K
2
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
TT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
ÖnT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
T-A
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
GEP
2
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
GEP
2
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
TT-K
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
GEP
1
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
GEP
2
ÇSS, O‐ÇSS, Sözlü sınav
Kuramsal ders
Bilimsel Etkinlik Faaliyeti

6

Hekimlik Uygulaması
T-K/ÖnT-K
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
GEP
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
TT-A-K
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
ÖnT
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
GEP
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
TT-K
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
GEP
1
Sözlü Sınav
Hekimlik Uygulaması
T-A
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
GEP
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
İzolasyon Önlemleri
GEP
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
Koruyucu Ekipman Kullanımı
GEP
1
Sözlü sınav
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim (Anamnez, fizik muayene, laboratuvar değerlendirme, hasta takibi)
GEP
38

Hekimlik Uygulaması
Serbest Çalışma

6

ÇSS: Çoktan seçmeli soru; O‐ÇSS: Olguya dayalı çoktan seçmeli soru
DERSİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ
Öğrenme Düzeyi
Açıklama
A
Acil durumu tanıyarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli.
ÖnT
Acil olmayan durumlarda Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli
T
Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli.
TT
Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli.
İ
Uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli
K
Korunma önlemlerini (birincil, ikincil, üçüncül korunmadan uygun olan/olanları uygulayabilmeli.
GEP
Genişletilmiş Eğitim Programı
DERSİN HEKİMLİK UYGULAMALARI LİSTESİ
Temel Hekimlik Uygulamaları (THU)
Düzeyler
Genel ve soruna yönelik öykü alabilme
4
Mental durumu değerlendirebilme
3
Genel durum ve vital bulguların değerlendirilmesi
4
Genel fizik muayene
3-4
Aydınlatma ve onam alabilme
4
Epikriz hazırlayabilme
4
Hasta dosyası hazırlayabilme
4
Reçete düzenleyebilme
4
Yasal olarak bildirimi zorunlu hastalıkları ve durumları bildirme ve raporlama
4
Tarama ve tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını yorumlayabilme
3
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygulayabilme
4
El yıkama
4
Kültür için örnek alabilme
3
Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları engelleyici önlemleri alabilme
3
Temel Hekimlik Uygulamaları Öğrenme Düzeyi
Öğrenme Düzeyi
Açıklama
1
Uygulamanın nasıl yapıldığını bilir ve sonuçlarını hasta ve/ veya yakınlarına açıklar
2
Acil bir durumda kılavuz/yönergeye uygun biçimde uygulamayı yapar
3
Karmaşık olmayan, sık görülen, durumlarda/olgularda uygulamayı* yapar
4
Karmaşık durumlar/olgular da dahil uygulamayı* yapar
* Ön değerlendirmeyi/değerlendirmeyi yapar, gerekli planları oluşturur, uygular ve süreç ve sonuçlarıyla ilgili hasta ve yakınlarını/toplumu bilgilendirir
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
UYGULAMALI DERS SONU SÖZLÜ SINAV
Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav
UYGULAMALI DERS SONU KURAMSAL SINAV
Toplam 40 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
1. Düzey: Klinik bilgileri değerlendiren çoktan seçmeli sorular.
2. Düzey: Soruların 8-12 (%20-30)’si klinik akıl yürütme ve karar verme yeterliklerini değerlendiren olguya dayalı çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
UYGULAMALI DERS BAŞARI NOTUNUN
HESAPLANMASI
Uygulamalı ders sonu kuramsal ve sözlü sınavların başarı notuna etkileri aynı oranda (%50-%50) dır.
Uygulamalı ders başarı notu 60 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılır.
Bilgi düzeyleri
  • 1.düzey -bilme ve kavrama (olguları, kavramları ve ilkeleri anlama, kavrama)
  • 2.düzey-uygulama ve analiz (Bilgiyi bir klinik durumun çözümünde kullanma, klinik nedenselleştirme, problem çözme)
  • 3.düzey-sentez ve değerlendirme (klinik karar verme, klinik değerlendirme, problem çözme)

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
1) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Notları
2) İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (Editörler); Nobel Tıp Kitabevleri.
3) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (9. Baskı)
4) UpToDate (http://www.uptodate.com).
HAFTA
DERS PROGRAMI
1
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.30-09.20
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Ali ASAN
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Ali ASAN
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
09.30-10.00
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Ali ASAN
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
10.10-11.00
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Hekimlik Uygulaması
Doç.Dr. Ali ASAN
Asist. Dr. Emine Gül ÖZDAŞ
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
11.10-12.00
Doç.Dr. Ali ASAN
Hekimlik Uygulaması
Doç.Dr. Ali ASAN
Hekimlik Uygulaması
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Asist. Dr. Murat ÇAM
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
12.00-13.30
ÖĞLE ARASI
13.30-14.20
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Doç.Dr. Ali ASAN

Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Doç.Dr. Ali ASAN
Serbest Çalışma
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
14.30-15.20
Bilimsel Etkinlik Faaliyeti
Prof. Dr. Hakan DEMİRCİ
15.30-16.20
HAFTA
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
2
08.30-09.20
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Ali ASAN
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Ali ASAN
09.30-10.00
Kuramsal Ders
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Ali ASAN
Hekimlik Uygulaması
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Sunucu: N. ALKIŞ ALTUN
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Ali ASAN
10.10-11.00
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Ali ASAN
Hekimlik Uygulaması
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Asist. Dr. M. Oğuzhan LALOĞLU
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Hekimlik Uygulaması
Doç.Dr. Ali ASAN

11.10-12.00
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Ali ASAN
Hekimlik Uygulaması
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Hekimlik Uygulaması
Doç.Dr. Ali ASAN
Sunucu: E. ÇELEBİ
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Hekimlik Uygulaması
Doç.Dr. Ali ASAN
Sunucu: E. ORHAN
12.00-13.30
ÖĞLE ARASI
13.30-14.20
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Doç.Dr. Ali ASAN
Serbest Çalışma
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Doç.Dr. Ali ASAN
14.30-15.20
Bilimsel Etkinlik Faaliyeti
Prof. Dr. Hakan DEMİRCİ
15.30-16.20
HAFTA
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
3
08.30-09.20
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Canan DEMİR
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Doç.Dr. Canan DEMİR
KURAMSAL SINAV
09.30-10.00
10.10-11.00
Hekimlik Uygulaması
İzolasyon Önlemleri
Doç.Dr. Canan DEMİR
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Canan DEMİR
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Doç.Dr. Canan DEMİR
SÖZLÜ SINAV
11.10-12.00
Hekimlik Uygulaması
Koruyucu Ekipman Kullanımı
Doç.Dr. Canan DEMİR
Kuramsal Ders
Doç.Dr. Canan DEMİR

12.00-13.30
ÖĞLE ARASI
13.30-14.20
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Doç.Dr. Canan DEMİR
Serbest Çalışma
Hekimlik Uygulaması
Klinik/Poliklinik Hasta Başı Eğitim
Doç.Dr. Canan DEMİR
Serbest Çalışma
Değerlendirme ve Geri Bildirim
14.30-15.20
Bilimsel Etkinlik Faaliyeti
Prof. Dr. Hakan DEMİRCİ
15.30-16.20
İçeriğe dön