Hakkımızda - Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Hakkımızda

KADROMUZ
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Doç.Dr. Ali ASAN
Doç.Dr. Merve SEFA SAYAR
Uzm.Dr. Mustafa Özgür AKÇA
Uzm.Dr. Çınar ÖZTÜRK
Uzm.Dr. Sibel YORULMAZ GÖKTAŞ
Uzm.Dr. Ayşe UYAN ÖNAL
Arş.Gör.Dr. Elif ORHAN
Arş.Gör.Dr. Emine Gül ÖZDAŞ
Arş.Gör.Dr.  Ayşenur ALTAY KORKUT
Arş.Gör.Dr.  Fatma Nazife ALKIŞ ALTUN
Arş.Gör.Dr.  Murat ÇAM
Arş.Gör.Dr. Muhammet Oğuzhan LALOĞLU
Arş.Gör.Dr. Elanur ÇELEBİ
Arş.Gör.Dr. Nurefşan YILMAZ
Arş.Gör.Dr. Beyzanur GÜNGÖR
Arş.Gör.Dr. Didar ELALTUNTERİN
GENEL BİLGİLER
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi alan öğrencilere; klasik enfeksiyonlar ile yeni tanımlanan ve/veya güncel enfeksiyonların tanısının yanında, akılcı antimikrobiyal tedavi ve yönetimi, koruyucu hekimlik, profilaksi uygulamaları, biyoterörizm, salgınlar ve salgın yönetimi, klinik ve laboratuvarın birlikte kullanımı, hastane enfeksiyonlarına yaklaşım konularında da bilgiler verilmektedir.

Amacımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan program dahilinde; enfeksiyon hastalıklarına tanı koyan, patogenezini bilen, tanıya yönelik yöntem ve standartları uygulayan, konsültasyon hizmeti ile diğer alanlara tıbbi destek sağlayan, toplumda ve hastanede enfeksiyon kontrol süreçlerini yöneten, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak enfeksiyonlara bağlı oluşan halk sağlığı sorunlarına çözüm üreten, klinik ve deneysel araştırmalara, bilimsel toplantı ve sempozyumlara katılan nitelikli hekimler yetiştirmektir.

Hasta haklarına, etik değerlere, deontolojiye saygı gösteren, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile liderlik edebilen, öğrendiklerini insanlarımızın yararına sunabilen, bilgiye ulaşabilen, kullanan, paylaşan, yöneten ve değerlendiren, eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilen uzmanlık öğrencilerimiz; yakın disiplinler tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere ve kurslara etkin katılıp, multidisipliner çalışmalarda ve enfeksiyon kontrol komitelerinde aktif olarak yer alırlar.
ÇALIŞMA ALANLARI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim dalımıza bağlı olarak poliklinik hizmetleri, aşı polikliniği ve ayaktan paranteral antibiyotik tedavi (APAT) birimleri hizmet vermektedir. Organ nakli birimi ve yoğun bakım ünitelerindeki hastaların takibi de kliniğimiz tarafından özenle yerine getirilmektedir.

Tanısı konulan ve takibi yapılan enfeksiyon hastalıkları:
 • Akut ve kronik viral hepatitler (Hepatit A, B, C, D, E)
 • HIV enfeksiyonu ve AIDS
 • Sifiliz (Frengi)
 • Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar (Damar içi kateter enfeksiyonları..)
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit...)
 • Bruselloz
 • Akciğer dışı tüberkülozlar
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Nedeni bilinmeyen ateş
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
 • Aşılama (Kuduz şüpheli yaralanmalar ve diğer risk gruplarında aşılamalar...)
 • Akut enfeksiyöz ishaller (dizanteri, enflamatuvar ishaller, besin zehirlenmesi...)
 • Sepsis
 • Tifo
 • Endokardit
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (diyabetik ayak, selülit, erizipel…)
 • Solunum yolu enfeksiyonları (influenza, tonsillofarenjit, pnömoni…)
 • Seyahat enfeksiyonları (sıtma...)
İçeriğe dön