Genel Bilgiler - Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Genel Bilgiler

Hakkımızda
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi alan öğrencilere; klasik enfeksiyonlar ile yeni tanımlanan ve/veya güncel enfeksiyonların tanısının yanında, akılcı antimikrobiyal tedavi ve yönetimi, koruyucu hekimlik, profilaksi uygulamaları, biyoterörizm, salgınlar ve salgın yönetimi, klinik ve laboratuvarın birlikte kullanımı, hastane enfeksiyonlarına yaklaşım konularında da bilgiler verilmektedir.

Amacımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan program dahilinde; enfeksiyon hastalıklarına tanı koyan, patogenezini bilen, tanıya yönelik yöntem ve standartları uygulayan, konsültasyon hizmeti ile diğer alanlara tıbbi destek sağlayan, toplumda ve hastanede enfeksiyon kontrol süreçlerini yöneten, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak enfeksiyonlara bağlı oluşan halk sağlığı sorunlarına çözüm üreten, klinik ve deneysel araştırmalara, bilimsel toplantı ve sempozyumlara katılan nitelikli hekimler yetiştirmektir.
Hasta haklarına, etik değerlere, deontolojiye saygı gösteren, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile liderlik edebilen, öğrendiklerini insanlarımızın yararına sunabilen, bilgiye ulaşabilen, kullanan, paylaşan, yöneten ve değerlendiren, eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilen uzmanlık öğrencilerimiz; yakın disiplinler tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere ve kurslara etkin katılıp, multidisipliner çalışmalarda ve enfeksiyon kontrol komitelerinde aktif olarak yer alırlar.
İçeriğe dön