Çalışma alanları - Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Çalışma alanları

Hakkımızda
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim dalımıza bağlı olarak poliklinik hizmetleri, aşı polikliniği ve ayaktan paranteral antibiyotik tedavi (APAT) birimleri hizmet vermektedir. Organ nakli birimi ve yoğun bakım ünitelerindeki hastaların takibi de kliniğimiz tarafından özenle yerine getirilmektedir.

Tanısı konulan ve takibi yapılan enfeksiyon hastalıkları:
 • Akut ve kronik viral hepatitler (Hepatit A, B, C, D, E)
 • HIV enfeksiyonu ve AIDS
 • Sifiliz (Frengi)
 • Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar (Damar içi kateter enfeksiyonları..)
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit...)
 • Bruselloz
 • Akciğer dışı tüberkülozlar
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Nedeni bilinmeyen ateş
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
 • Aşılama (Kuduz şüpheli yaralanmalar ve diğer risk gruplarında aşılamalar...)
 • Akut enfeksiyöz ishaller (dizanteri, enflamatuvar ishaller, besin zehirlenmesi...)
 • Sepsis
 • Tifo
 • Endokardit
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (diyabetik ayak, selülit, erizipel…)
 • Solunum yolu enfeksiyonları (influenza, tonsillofarenjit, pnömoni…)
 • Seyahat enfeksiyonları (sıtma...)
İçeriğe dön