Antimikrobiyal Tedavi - SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Antimikrobiyal Tedavi
Antimikrobiyal dirence karşı eylemi sürdürme: Ülke deneyimlerinden bir vaka serisi
Dünya Bankası ve DSÖ, artan AMD tehdidini ele almaya çabalarken ülkeleri daha iyi desteklemek için işbirliğine dayalı ihtiyaçların farkında olarak bir dizi ülke deneyimi yayınladı. Bu rapor, diğer ülkelere yönelik AMD konusunda daha fazla eylemi motive etme potansiyeline sahiptir.
17.10.2022The WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book 2022
DSÖ AWaRe antibiyotik kitabına, hem yetişkinler hem de çocuklar için her enfeksiyona yönelik özet infografikler eşlik etmekte ve bakım noktasında sağlık çalışanları için hızlı bir referans kılavuzu sağlamaktadır.

2021 ‎AWaRe classification: WHO access, watch, reserve, classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use
Antibiyotiklerin AWaRe Sınıflandırması, 2017 yılında DSÖ Temel İlaçların Seçimi ve Kullanımı Uzman Komitesi tarafından yerel, ulusal ve küresel düzeyde antibiyotik yönetimi çabalarını desteklemek için bir araç olarak geliştirilmiştir. 2021 güncellemesi, daha önce sınıflandırılmamış 78 antibiyotiği daha içermekte ve toplam sayı 258'e ulaşmaktadır. Antibiyotik tüketimini izlemek, hedefleri tanımlamak ve antibiyotik kullanımını optimize etmeyi ve antimikrobiyal direnci azaltmayı amaçlayan yönetim politikalarının etkilerini izlemek için yararlı bir araçtır. DSÖ 13. Genel Çalışma Programı 2019-2023, toplam antibiyotik tüketiminin en az %60'ının Erişim grubu antibiyotikler olması yönünde ülke düzeyinde bir hedef içermektedir.
Erişkin Hastada Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım 2020
Enfeksiyon hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin önlenmesinde en büyük yardımcılarımız olan antibiyotiklerin yaygın ve akılcı olmayan kullanımı ile beraber gelişen direnç ise günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük sağlık tehditlerinden biri olmuştur. Antibiyotiklerin akılcı kullanılmasını sağlamak hedefiyle antibiyotikleri reçeteteleyen hekimlere yönelik TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından bu kitap hazırlanmıştır.
Avrupa'da antimikrobiyal direnç sürveyansı 2023 - 2021 verileri
Bu raporda sunulan sonuçlar, 2022 yılında Orta Asya ve Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (CAESAR) ağına ve Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağına (EARS-Net) bildirilen invaziv izolatlardan elde edilen antimikrobiyal direnç (AMR) verilerine dayanmaktadır (veriler 2021 yılına aittir).
Antimikrobiyal Direnç (AMD) 2021–2025 FAO Eylem Planı
AMD nedeniyle, ilaca dirençli enfeksiyonlar insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı üzerinde giderek artan bir yük oluşturmakta olup önde gelen ölüm nedenleri olma potansiyeline sahiptir. Bu belge, gıda ve tarım sektörlerinde AMD'yi ele almaya yönelik küresel çabalara odaklanmakta Ulusal Eylem Planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasındaki ilerlemeyi hızlandırmaya yardımcı olmaktır.6 steps for sustainable implementation of national action plans on antimicrobial resistance (WHO)
The aim of this course is to provide information on the “WHO implementation handbook for national action plans on antimicrobial resistance: guidance for the human health sector” and the 6 steps for sustainable implementation of NAPs on AMR. This course is intended for national/subnational policy-makers, technical leads and implementing partners working on the implementation of NAPs on AMR within the human health sector.
Etkili sürveyans ile ilgili AMR haberleri
AMR Insights, Antimikrobiyal direnç hakkında yeterince bilgi sahibi olmak isteyen Profesyoneller için, yakın zamanda yayınlanan küresel haber ve bilgilere en kapsamlı genel bakışı sunar.
Antimicrobial Resistance in the EU/EEA
A One Health Response
Antimikrobiyal direnç, AB'de Tek Sağlık yanıtı gerektiren sessiz bir salgın olarak herkes için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.IMPACT 2017
Hastaneler Arası Çok Disiplinli Antimikrobiyal Kemoterapi ProgramıAB/AEA'da antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların sağlık yükünün değerlendirilmesi, 2016-2020
Antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, büyük bir küresel sağlık tehdidi olarak kabul edilir.  Bu rapor, 2016-2020'de AB/AEA'da seçilmiş bakteri-antibiyotik direnç kombinasyonları ile enfeksiyon yüküne ilişkin güncel tahminler sağlamayı ve bu yükün önceki tahminlere göre nasıl değiştiğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

İçeriğe dön