Soru - SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

SoruDRESS ile en sık ilişkisi olan antibiyotik hangisidir?
 • DRESS, önemli morbidite ve mortaliteye sahip ciddi bir kutanöz advers reaksiyondur.
 • 1979-2021 yılları arasında yayınlanmış vakaları kapsayan DRESS üzerine sistematik derlemede;
  • Medyan latans 24 gün, antibiyotikler için biraz daha kısa (21,5 gün)
  • %30 antibiyotiklere bağlı, en yaygın Pip-Tazo (toplamın %7'si)
  • >%50 antikonvülzanlar (%31)(karbamazepin en sık) veya allopurinole (%23) bağlı ölümcül vakalar
 • Deri döküntüsü, ateş, eozinofili, karaciğer tutulumu ve lenfadenopati varlığında DRESS tanısı düşünülmelidir.

Obez kişilerde enfeksiyonlara duyarlılığın artmasında yer alan mekanizmalar?
Solunum mekaniğindeki değişiklikler ve D vitamini eksikliği ve deri ve deri altı dokusunun homoeostazındaki değişiklikler gibi bazı kofaktörler (yeşil), hem doğuştan gelen hem de uyarlanabilir bağışıklık tepkilerinin bozulması, obezite ile ilişkili komorbiditelerin varlığı ve antimikrobiyal tedaviye ilişkin sınırlamalar dahil olmak üzere obezite hastalarında enfeksiyona yatkınlığın artmasına katkıda bulunan çeşitli mekanizmalar (kırmızı) öne sürülmüştür.


Patojenler kan-beyin bariyerini nasıl geçer?
 • A. Transselüler (örn. hücresel reseptörlerin aracılık ettiği)
 • B. Parasellüler (sıkı bağlantıların bozulması)
 • C. Truva atı (örn. enfekte makrofajlar aracılığıyla)


İmipenem'in Meropenem'den farklılıkları nelerdir?
 • İmipenem-silastatin: sınıfının ilk pazarlanan molekülü.
 • PBP'ler ve afiniteleri bakterilere göre değişir.
 • Protein bağlanması daha güçlüdür (%15-20) (Meropenem %2)
 • Enterococcus, NTM'ye karşı aktivite➹
 • Proteus, Providence, Morganella'nın MİK'i➹
 • Nöbet riski ➹
 • Uzun süreli infüzyon ⤬ (dilüsyon sonrası stabilite➷)
 • Gebelikte tercih edilme➷ (kategori C) (Meropenem kategori B)
 • C2'deki zincirinin GABA reseptörlerine etkisi ve konvülsiyonların sıklığı doza bağlı (4x0.5g %0.5-1 & 4x1g %10).
 • Karbapenem direnci riski ilk uygulamada daha yüksek olabilir.

Şiddetli gastroenterit ile ilişkili olarak görülebilen pankreatik hiperamilazemi durumunda hangi mikroorganizmaları akla getirelim?
 1. Salmonella spp.
 2. Rotavirus
 3. Clostridioides (Clostridium) difficile
 4. Campylobacter spp
Kaynak:

Ertapenem için 5 önemli bilgi?
Meropenem'e başlamadan önce Ertapenem'i GSBL üreten organizmalar için kullanıp kullanamayacağınızı düşünün!
 1. Pseudomonas aktivitesinin olmaması. Ayrıca Acinetobacter, Enterococcus, PRSP, MRSA vs aktivitesi yok.
 2. Kolay dozaj. 1x1g/24 saat (HD dahil CrCl <30 --- 1x0.5g/24 saat)
 3. Menenjitte önerilmez. MSS geçisi kötü.
 4. Serum albumin kontrolü. Albumin <2g/dl olan hastalarda potansiyel tedavi yetersizliği görülebilir.
 5. İlaç etkileşiminin kontrolü. Valproik asit düzeyini azaltabilir. Farklı antiepileptik ilaç ya da antibiyotik değiştirilmelidir.
Kaynaklar:

Enfektif endokardite neden olabilecek potansiyel mikroorganizmaları barındıran HACEK grubu?
H - Haemophilus spp (H. parainfluenzae)
A - Aggretibacter spp. (A. actinomycetemcomitans, A. aprophilus, A. parahrophilus..)
C - Cardiobacterium spp. (C. hominis, C. valvarum)
E - Eikenella corrodens
K - Kingella spp. (K. kingae, K. dentrificans)
Kaynaklar:

REV230104
İçeriğe dön