Hakkımızda - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Hakkımızda

KADROMUZ
Prof.Dr. İsmail Necati HAKYEMEZ
Doç.Dr. Ali ASAN
Uzm.Dr. Merve SEFA SAYAR
Uzm.Dr. Mustafa Özgür AKÇA
Uzm.Dr. Çınar ÖZTÜRK
Uzm.Dr. Sibel YORULMAZ GÖKTAŞ
Uzm.Dr. Ayşe UYAN ÖNAL
Arş.Gör.Dr. Elif ORHAN
Arş.Gör.Dr. Emine Gül ÖZDAŞ
Arş.Gör.Dr.  Ayşenur ALTAY KORKUT
Arş.Gör.Dr.  Fatma Nazife ALKIŞ ALTUN
Arş.Gör.Dr.  Murat ÇAM
Arş.Gör.Dr. Muhammet Oğuzhan LALOĞLU
Arş.Gör.Dr. Elanur ÇELEBİ
Arş.Gör.Dr. Nurefşan YILMAZ
Arş.Gör.Dr. Beyzanur GÜNGÖR
Arş.Gör.Dr. Didar ELALTUNTERİN


GENEL BİLGİLER
    Enfeksiyon Hastalıkları; SARS CoV-2 pandemisinde olduğu gibi tüm dünyanın deneyimlediği, tarih boyunca insanlığa yön vermiş, kitleler halinde ölümlere neden olmuş hatta savaşlarda kazananı belirlemiş önemli hastalıklardır. Bir zamanlar önemli yer tutan enfeksiyonlar daha sonraları önemsiz hale gelebilmekte veya tamamen ortadan kaybolabilmektedir. Buna karşılık daha önce hiç bilinmeyen bir enfeksiyon hastalığı tüm dünyayı kasıp kavurmaktadır. Veba, grip, cüzzam, sıtma, tüberküloz, kolera, tifüs vb enfeksiyonlar milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yakın tarihimizde ise MERS CoV, Ebola virüsü, Kırım Kongo Kanamalı ateşi ve HIV enfeksiyonları dikkate değere diğer enfeksiyonlar olarak göze çarpmaktadır.
    Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi alan öğrencilere; klasik enfeksiyonlar ile yeni tanımlanan ve/veya güncel enfeksiyonların tanısının yanında, akılcı antimikrobiyal tedavi ve yönetimi, koruyucu hekimlik, profilaksi uygulamaları, biyoterörizm, salgınlar ve salgın yönetimi, klinik ve laboratuvarın birlikte kullanımı, hastane enfeksiyonlarına yaklaşım konularında da bilgiler verilmektedir.
    Amacımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan program dahilinde; enfeksiyon hastalıklarına tanı koyan, patogenezini bilen, tanıya yönelik yöntem ve standartları uygulayan, konsültasyon hizmeti ile diğer alanlara tıbbi destek sağlayan, toplumda ve hastanede enfeksiyon kontrol süreçlerini yöneten, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak enfeksiyonlara bağlı oluşan halk sağlığı sorunlarına çözüm üreten, klinik ve deneysel araştırmalara, bilimsel toplantı ve sempozyumlara katılan nitelikli hekimler yetiştirmektir.
    Hasta haklarına, etik değerlere, deontolojiye saygı gösteren, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile liderlik edebilen, öğrendiklerini insanlarımızın yararına sunabilen, bilgiye ulaşabilen, kullanan, paylaşan, yöneten ve değerlendiren, eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilen uzmanlık öğrencilerimiz; yakın disiplinler tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere ve kurslara etkin katılıp, multidisipliner çalışmalarda ve enfeksiyon kontrol komitelerinde aktif olarak yer alırlar.


TARİHÇEMİZ
     Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniği ülkemizde kurulmuş ilk uzmanlık dallarındandır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanı tarihsel süreçlerde farklı isimler ile anılmıştır. 1928 yılında Bakteriyoloji; sonrasında Bakteriyoloji ve İntani Hastalıklar, İntan Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ve 1983 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adını almıştır. Tarihsel süreç incelediğinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde emraz-ı intaniye adı ile kliniklerin olduğu, bu alanda kitaplar (emraz-ı intaniye ve tufeyliye) yazıldığı görülmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, COVID-19 pandemisinde olduğu gibi salgın yönetimi uzmanlık alanımızın önemli bir bileşenidir.
    Ana Bilim Dalımızda, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Komisyonu “EHKM Çekirdek Müfredatı”na paralel olarak, “EHKM alanındaki temel bilgilere sahip, laboratuvar ve klinik girişim becerilerini kazanmış, etkin iletişim kurabilen, bilgiye erişim ve sunum becerilerini kazanmış, etik kuralları benimsemiş EHKM uzmanı” yetiştirme ilkesine dayalı eğitim hedeflenmektedir.


ÇALIŞMA KONULARIMIZ
     Ana Bilim dalımıza bağlı olarak poliklinik hizmetleri, aşı polikliniği ve ayaktan paranteral antibiyotik tedavi (APAT) birimleri hizmet vermektedir. Organ nakli birimi ve yoğun bakım ünitelerindeki hastaların takibi de kliniğimiz tarafından özenle yerine getirilmektedir.
Tanısı konulan ve takibi yapılan enfeksiyon hastalıkları:
 • Akut ve kronik viral hepatitler (Hepatit A, B, C, D, E)
 • HIV enfeksiyonu ve AIDS
 • Sifiliz (Frengi)
 • Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar (Damar içi kateter enfeksiyonları..)
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit...)
 • Bruselloz
 • Akciğer dışı tüberkülozlar
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Nedeni bilinmeyen ateş
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
 • Aşılama (Kuduz şüpheli yaralanmalar ve diğer risk gruplarında aşılamalar...)
 • Akut enfeksiyöz ishaller (dizanteri, enflamatuvar ishaller, besin zehirlenmesi...)
 • Sepsis
 • Tifo
 • Endokardit
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (diyabetik ayak, selülit, erizipel…)
 • Solunum yolu enfeksiyonları (influenza, tonsillofarenjit, pnömoni…)
 • Seyahat enfeksiyonları (sıtma...)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

E-mail: info@bursaenfeksiyon.com
İçeriğe dön